Zprávy

Složení komise pro Místní správu Mostiště

Rada města jmenovala nové komise pro místní správu na základě výsledků hlasování občanů, které v místních částech probíhalo souběžně s říjnovými komunálními volbami.

 

Komise pro místní správu Mostiště

 

Předseda:

Bc. Miroslav Mejzlík

Místopředseda:

Zdeněk Kocourek

Členové:

Josef Kovář

 

Jiří Vávra

 

Ing. František Smažil

 

Hana Zahradníčková

 

Josef Požár