Zprávy

Omezení provozu na Městském úřadu Velké Meziříčí


 V souvislosti s usnesením vlády č. 217 bod 3 ze dne 15.3.2020 jsou od 16.3.2020 do odvolání stanoveny úřední hodiny pro veřejnost na Městském úřadě Velké Meziříčí takto:
 
Pondělí   8:00 – 11:00 hod. Středa  14:00 – 17:00 hod.
 Vzhledem k rychlému šíření nákazy žádáme klienty našeho úřadu, aby v co největší míře omezili osobní návštěvu úřadu. 
 
Dále žádáme klienty, aby nenavštěvovali úřad, pokud: 

vykazují známky chřipkového onemocnění,

navštívili některou z rizikových oblastí včetně postižených států Evropské unie,

v jejich okolí vzniklo jakékoliv podezření na nákazu,

byli uvedeni do karantény.