Zprávy

Prohlášení starosty

Starosta města žádá občany, aby byli maximálně ohleduplní ke svému okolí a v rámci ochrany zdraví nosili na veřejnosti ochranné roušky či jinou improvizovanou ochranu dýchacích cest a pobyt na veřejnosti minimalizovali. Je nařízeno ochranné roušky používat při nakupování a cestování hromadnými dopravními prostředky, bez ochranné roušky není povolený vstup na úřad.
Nezpochybňujme a neporušujme vládní opatření, neberme na lehkou váhu možnost nákazy. Dodržujme ve zvýšené míře základní hygienická pravidla, buďme uvědomělí v ochraně nejen vlastního zdraví, ale také zdraví všech okolo sebe.