Zprávy

Omezení provozu mateřských škol a zřízení pomoci seniorům

Město Velké Meziříčí po mimořádném zasedání bezpečností rady přijalo další opatření, která cílí na prevenci obyvatel před nákazou koronavirem.
Od úterý 17. března bude pro předškolní děti v provozu pouze jedna třída v mateřské škole na ulici Sokolovská s maximální kapacitou 10 děti. Provoz je primárně určen dětem rodičů, kteří jsou zaměstnanci  složek integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci se sociálními službami se zřizuje koordinovaná služba pomoci seniorům, o kterou lze požádat u pracovnic příspěvkové organizace Sociální služby města Velkého Meziříčí na telefonu  733 285 957.

Bezpečnostní rada apeluje na občany, aby dodržovali nařízená hygienická pravidla, aby co nejvíce omezili pohyb na veřejnosti, aby od sebe udržovali bezpečnou vzdálenost, aby si chránili dýchací cesty i oči. Vyzývá občany ve věku nad 70 let, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou, aby nevycházeli na veřejnost, kde se zdržuje více osob, aby si nákupy potravin a další potřebné záležitosti zajišťovali přes členy rodiny či jiné zdravé osoby. Není nutné vyvolávat paniku vykupováním potravin, kterých je v republice dostatečná zásoba.


Dále bezpečnostní rada vyzývá veřejnost k poskytnutí roušek či respirátorů, pokud je někdo může nabídnout k využití. Případně se lze zapojit darováním materiálů nebo přímo pomoci při šití ochranných látkových roušek. Stačí kontaktovat nepřetržitou linku sociálních služeb 733 285 957. Více telefonních kontaktů je na webu města.


Od 18. 3. 2020 platí zákaz vstupu do autobusů bez ochrany obličeje rouškou. Týká se to autobusů městské hromadné dopravy i krajských linek. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji. Dále je v autobusech zakázáno obsazovat první tři řady sedadel za řidičem a zakazuje se nástup předními dveřmi. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle.