Zprávy

Z pohádky do pohádky, 1.září 2017

S prázdninami se děti v Mostištích rozloučily pohádkově. Byla připravena pohádková cesta, která začínala na hřišti a pak děti šly podle fáborků k jednotlivým pohádkovým stanovištím.

První byly víly, kde děti chytaly rybičky, druhé stanoviště trpaslíci, kde děti vozily na kotoučku dříví, třetí stanoviště bylo v lese u kouzelné chaloupky, kde byly čarodějnice a děti poznávaly zvěř a stopy zvěře. Na dalším stanovišti se některé děti trochu bály, protože tam byli dva velcí škaredí čerti a děti musely splnit úkol v házení šišek na strom a zvážit se na váze hříchů. Na posledním stanovišti přivítaly děti lesní žínky a děti házely kroužky. Za splnění úkolů dostávaly odměny. Počasí nám přálo, přišla spousta dětí a celá akce se opravdu vydařila. Odměnou nám byly úsměvy a radost dětí.

Spoustu fotek najdete na Marty Foto Webu.