Hlášení rozhlas

Dne 30.11. 2023 od 7:30 do 15:30 hod je plánovaná odstávka elektřiny v obci. Budou prováděny práce na realizaci obnovy vysokého napětí. ODKAZ

Dne 11 října 2023 od 7:30 do 18:30 hod je plánovaná odstávka elektřiny v obci. Budou prováděny práce na realizaci obnovy vysokého napětí a umístění nových transformátorů. Jedná se o transformátor „Korea „přemísťovaný na Oboru vedle čerpací stanice odpadních vod a o transformátor „Obec“ pod kostelíkem u silnice. ODKAZ

Dne 5 října od 17 hod. bude v kulturním domě probíhat veřejná schůze za účasti vedení města a investičních techniků. Občané jsou srdečně zváni k diskuzi nad ukončenými i plánovanými investicemi v obci.

Od 25.9. 2023 bude v obci přeloženo vedení vysokého napětí 22 kV ze stávajících sloupů do zemního vedení. Stavbou budou dotčeny pozemky u cyklostezky, podél hráze a hřiště, kolem tenisového kurtu a v blízkosti dětského hřiště. Dále školního dvora, chodníku ke křižovatce a vedení bude dále uloženo pod křižovatkou u památníku a pod loukou v Mastníku. Bude přeložen transformátor z Koree k čerpací stanici odpadních vod u dětského hřiště na Oboře. Taktéž bude do země uloženo vedení nízkého napětí 400V v ulici Obora. V souvislosti s touto stavbou bude nutné vybudovat nové vedení a sloupy pro veřejné osvětlení. Žádáme občany o zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu ve stavbou dotčených místech.

Žádáme řidiče, aby svoje vozidla v obci parkovali a stáli mimo obecní komunikace. Zejména v nepřehledných úsecích. Pokud je to možné využívejte prosím svoje vjezdy a pozemky. Děkujeme