Prohlášení o přístupnosti webu

Provozovatel těchto internetových stránek se zavazuje ke zpřístupnění jejich obsahu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky mostiste.eu.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30.6.2022.
Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.
Pro vypracování tohoto prohlášení byly použit Metodický pokyn MVČR k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na webmaster@mostiste.eu.
Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby je starosta@mostiste.eu.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz