Info pro stánkaře – pouť

Na naší pouti jsou stánky rozmístěny podél silnice vedoucí od kulturního domu ke hřišti. Mapa (označeno zeleně)

Je k dispozici mobilní WC a kontejner pro likvidaci odpadů.