Podzimní kolo hry Plamen opět v Mostištích

Dne 2. 10. 2010 jsme již podruhé přivítali v naší obci kolektivy mladých hasičů.

Dopoledne soutěžili na hřišti mladší a starší žáci ve štafetě dvojic a štafetě 4 x 60. V okolních lesích probíhal současně branný závod na dvou odlišných trasách (mladší – straší). Při běhu podle fáborků soutěžící plnili na stanovištích různé úkoly. Stříleli ze vzduchovek, vázali uzly, ošetřovali zranění, lezli přes lano, plnili topografické úkoly a úkoly spojené s požární ochranou. Po poledni nadešel čas pro dorost. Jejich trať branného závodu byla ztížená o běh podle azimutu. Ke zdaru akce přispělo místními hasiči vzorně nachystané zázemí i počasí, které nám opravdu přálo.