Rozšíření mateřské školky

Od 11.9. 2023 bude realizován projekt rozšíření mateřské školky v Mostištích.Bude se jednat o rozšíření budovy a navýšení kapacity o 22 žáků.Zhotovitelem projektu je firma Atika a cena stavby je 13 mil. Kč.Dotace na projekt jsou v rozmezí 90 až 95%.Stavba bude ukončena k 15.8. 2024.