Uložení vedení VN do země

Od 25.9. 2023 bude v obci přeloženo vedení vysokého napětí 22 kV ze stávajících sloupů do zemního vedení. Stavbou budou dotčeny pozemky u cyklostezky, podél hráze a hřiště, kolem tenisového kurtu a v blízkosti dětského hřiště. Dále školního dvora, chodníku ke křižovatce a vedení bude dále uloženo pod křižovatkou u památníku a pod loukou v Mastníku. Bude přeložen transformátor z Koree k čerpací stanici odpadních vod u dětského hřiště na Oboře.

Taktéž bude do země uloženo vedení nízkého napětí 400V v ulici Obora. V souvislosti s touto stavbou bude nutné vybudovat nové vedení a sloupy pro veřejné osvětlení. Nové osvětlení povede od mateřské školky až na hráz rybníka Starý.Cena projektu cca 650 tis. Kč.

Žádáme občany o zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu ve stavbou dotčených místech.

Práce včetně úprav povrchů budou dokončeny v jarních měsících březnu a dubnu 2024.